Exkurze do ZOO Zlín – Lešná

Na 2. duben připravily vyučují přírodopisu Mgr. Kateřina Fabíková a Mgr. Kateřina Machačová pro naše sedmáky exkurzi v ZOO Zlín – Lešná. Cílem této akce bylo zpestřit a doplnit učivo přírodopisu zaměřené na obratlovce, kterým je věnována velká část 7. ročníku tohoto předmětu. Z programů nabízených přímo zoologickou zahradou vybraly program s průvodcem na téma Zátoka rejnoků a ještě něco navíc. Po jeho absolvování žáci pracovali ve skupinkách, hledali obratlovce jednotlivých zeměpisných oblastí, zjišťovali o nich informace a fotili si je, aby pak ve škole mohli vše zpracovat do výsledného celotřídního projektu.

Mgr. Kateřina Fabíková