Projekt

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007836 s názvem “Podpora ZŠ Kelč 2017”
, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 312.118,- Kč