Projekt Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč

Naše škola je realizátorem projektu s názvem Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč (reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003794).

Cílem projektu jsou stavební práce a pořízení vybavení do 2 odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence: přírodní vědy a technické a řemeslné obory.

Součástí projektu je budování prvku bezbariérovosti školy (pořízení schodišťových plošin, vybudování výtahu) a dále zajištění konektivity školy v souladu s min. předepsanými standardy. U školy budou také provedeny drobné úpravy zeleně.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.