Výlet žáků 1. tříd

Ve středu 19. 6. 2024 vyrazili žáci 1. tříd na výlet do Teplic.

Nejdříve jsme si udělali procházku Přírodní rezervací Hůrka až k nejhlubší zatopené sladkovodní propasti světa, k hranické propasti. Cestou jsme zastavovali u tabulí naučné stezky, kde jsme se dozvěděli, jak se v přírodní rezervaci máme chovat, zjistili jsme, jaké chráněné rostliny a živočichy zde můžeme vidět a na samotném konci jsme si přečetli zajímavosti právě o Hranické propasti.

Po krátké svačince jsme po skupinkách sestoupali na visutou plošinu nad propast a prohlíželi jsme si propast a její okolí.

Následoval přesun do lázeňského parku a ochutnávka teplické kyselky. Všichni žáci kyselku ochutnali, některým kyselka tak zachutnala, že si nabrali láhev minerálky i domů.

Nejvíce očekávaným bodem programu školního výletu byla prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyní. Zde jsme viděli spoustu zajímavostí: minerál aragonit, raftové stalagmity i „koblihovou“ výzdobu. Měli jsme velké štěstí na úžasnou paní průvodkyni, která dětem vše velmi zajímavě a poutavě vysvětlila. Zjednodušenou formou popsala vznik i objevení jeskyní a také měla připraveno několik ukázek. Nejzajímavější pro děti bylo dokazování přítomnosti „neviditelného“ a nebezpečného plynu oxidu uhličitého v hlubokém místě jeskyně, kde spustila zapálenou lampu. Čím níže lampu spouštěla, tím menší byl plamen, až nakonec plyn plamínek úplně „zadusil“.

Nakonec výletu jsme si prohlédli lázeňskou kolonádu a děti si mohly nakoupit různé suvenýry na památku.

Všem žákům se výlet moc líbil.

Mgr. Klára Bocková, třídní učitelka I. A