Sportovní (dětský) den

V pátek 24. června 2024 jsme pro žáky uspořádali sportovní den. V okolí kelečského Kulturního domu a v areálu parku jsme pro ně připravili řadu tradičních i netradičních sportovních aktivit, v nichž změřili jednotlivci i skupinky žáků své dovednosti a pohybové schopnosti. Do organizace jsme zapojili žáky 9. ročníku, kteří jednak pomáhali na stanovištích vyučujícím a jiní byli zase tzv. vodiči skupin žáků, které pro tento den vznikly napříč ročníky rozlosováním. V areálu sportoviště jste tak mohli potkávat družstva běžců „stovky“, běžců „překážkářů, diskaře, desetibojaře aj. Celkem se na 15 stanovištích vystřídalo 15 skupin. Nabídka disciplín byla pestrá – skok do dálky pozadu, lovení míčků z vody lžičkou připevněnou na čele, pinkání pingpongovým míčkem za chůze na pálce, dvojice – trakař a zvládnutí vytyčené trasy, navigování „nevidomého“ spolužáka mezi překážkami, disgolf, převlékání trička mezi členy družstva na rychlost, osoba, kterou jiní nesou na švihadlech jako ležící hledá se zavázanýma očima tenisové míčky apod. Kromě bodovaných nebo měřených disciplín si mohli žáci vyzkoušet i nebodované, tzv. free disciplíny – např. slalom s obrácenou florbalovou hokejkou, chůdy, chůze ve dvojicích se svázanýma nohama nebo slacklining – chůzi po lajně.

A kromě disciplín se mohli žáci i dospělí zapojit do štafetového běhu – okruh parkem o délce 500 m. Po skončení sportovního dopoledne se spočítali běžci (228 osob) x metry a tuto uběhnutou vzdálenost se budeme snažit v příštím roce překonat. A bude to 114 km. Pro lepší představu to je asi vzdálenost z Kelče do Brna.

Z pátečního sportovního zápolení vzešla tři vítězná družstva, ale výsledky byly velmi těsné. Například rozdíl mezi 1. a 2. místem činil pouhý jeden bod.

Nejlépe si vedlo družstvo Vojty Stříteského Desetibojaři. Druhé místo obsadili Skokani o tyči a jejich „vodičkou“ byla Alžběta Radová. Třetí místo patří družstvu, které vedl Lukáš Fabík a které soutěžilo pod názvem Trojskokani.

V pátek 28.6.2024 budou členové všech tří družstev odměněni.

PhDr. Pavla Čučková