Školní výlet třeťáků

Dne 5. 6. 2024 se 3.třída zúčastnila školního výletu do Rožnova pod Radhoštěm. Odjížděli jsme v 8 hodin. Po příjezdu jsme jako první stanoviště využili Camp Rožnov, kde byly připraveny hry a soutěže, speciální trampolíny a pohádkový les s ukrytým pokladem. Děti byly rozděleny do skupin a učily se týmové práci, vymýšlely pokřik a sbíraly body za dané disciplíny. Dopolední program jsme zakončili vyhodnocením a sladkou odměnou. Po obědě jsme přešli s průvodkyní do Valašského muzea v přírodě. Zde jsme procházeli jednotlivá stavení, dozvídali se díky průvodcům a řemeslníkům zajímavé informace o tom, jak se kdysi žilo. Mohli jsme zhlédnout metlaře, kováře a jiná řemesla. Návštěvu skanzenu jsme zakončili prohlídkou větrného mlýna, kde děti s nadšením zazpívaly panu mlynáři písničku O neposlušné mlynářce. Výlet se nám vydařil a počasí nám přálo.

Mgr. Jarmila Žalmánková, TU