Školní výlet 4. ročníků do Olomouce

V úterý 4. 6. 2024 se 4. třídy vydaly za novými objevy do Pevnosti poznání v Olomouci. Počasí nám přálo a cesta autobusem rychle ubíhala. Vystoupili jsme na nedalekém parkovišti, užili si procházku parkem a konečně následoval hlavní bod programu. V Pevnosti jsme prozkoumali doslova každý kout od vzniku života v kamenné jeskyni až po světelné fyzikální pokusy.

Výlet jsme zakončili procházkou po Dolním náměstí.

Mgr. Kateřina Kopřivová, třídní učitelka IV.B