Projektové dopoledne Starší učí mladší

Dne 28. 5. 2024 proběhla ve škole akce Starší učí mladší. Týkala se páťáků a deváťáků. Celý tento den byl zaměřen na téma lidské smysly. Nejprve se všichni formou hry navzájem seznámili. Deváťáci si připravili křížovky, hry, stanoviště a nakonec i závěrečný test pro páťáky. Páťáci byli rozděleni do skupin. Každá tříčlenná skupinka měla dva patrony – deváťáky, kteří si vyzkoušeli roli učitele a páťákům nové učivo vysvětlovali. V tělocvičně bylo pět zastavení zaměřených na nějaký lidský smysl. Například u stanoviště „Čich“ se poznávalo koření podle vůně, u stanoviště „Zrak“ se házelo na koš, u stanoviště „Chuť“ se poslepu ochutnávaly různé potraviny, pomocí sluchu byl člen skupinky naváděn ostatními v kuželovém bludišti… Páťáci se dozvěděli zajímavosti i o zvířecích smyslech. Po celý den skupinky sbíraly body a tým s největším počtem bodů nakonec zvítězil.

A jak hodnotili tento den deváťáci?
… Den jsme si užili, ale bylo to vyčerpávající.
…Nakonec naše skupinka skončila jako předposlední. Ale to vůbec nevadí, hlavní je, jestli se něco nového naučili.
…Akce byla dost dobrá a myslím, že i páťáky bavila.
…Myslím si, že si páťáci uvědomili, na co mají čich a že se jim to líbilo.
…Bylo na tom dobré, že škola byla konečně zábava a nejen učení a písemky.

Postřehy žáků 5. třídy:
…Líbilo se nám, jak se k nám deváťáci chovali, i úkoly, které nám připravili. Užili jsem si hodně zábavy. Jsme rádi, že jsme se naučili něco nového.
…Pamatujeme si toho dobrého fotografa z devítky.
…Nejvíce mě bavila ochutnávka jídla a stanoviště hmat.
…Radili jsme kamarádovi při ochutnávce papriky, že je to žluté, červené, zelené a oranžové, začíná to na písmeno P a on řekl, že je to salát.

Mgr. Kateřina Machačová a Ing. Michaela Davidová