Plavání žáků 1. a 4. ročníku

Od poloviny května jezdili žáci 1. a 4. ročníku na bazén do Hranic na kurz plavání.

U prvňáčků se jednalo o předplavecký kurz, ve kterém se žáci seznamovali se základy plaveckých stylů a některé děti teprve překonávaly strach z vody. U čtvrťáků už byl kurz zdokonalovací, kdy všichni plavci pracovali na zlepšování svého plaveckého stylu. Po dobu 5 týdnů se žákům věnovali učitelé z plavecké školy a na poslední lekci, která se konala13. 6., si pro žáky připravili spoustu zábavných aktivit ve vodě. Žáci si vyzkoušeli přebíhání po plovoucím koberci, houpání na vodní houpačce, vodní UFO a další. Pro zájemce byl otevřen i tobogán a na závěr mohli relaxovat ve vířivce.

Z kurzu plavaní si žáci odnesli spoustu nových dovedností a zážitků a také Mokré vysvědčení.

Mgr. Klára Bocková, třídní učitelka I. A