Informace pro zákonné zástupce – konec školního roku

V pátek 28.6.2024 bude vyučování trvat jednu vyučovací hodinu – 1. hodina (8:00 – 8:45).

Stravování pro přihlášené žáky bude v tento den zajištěno balíčkem, který žáci obdrží ve třídě od svých třídních učitelů. Zájem o páteční obědový balíček žáci potvrdí u svých třídních učitelů. Pokud zájem nebudou mít, nahlásí to TU a na základě seznamu jim bude oběd odhlášen. Zákonný zástupce už nemusí oběd odhlašovat. Termín pro tuto změnu je pondělí 24.6. do 13:00 hodin. Po tomto termínu nebude změna možná.

Školní družina bude v provozu do 11:00 hodin. Prosíme rodiče žáků 1. stupně, jejichž děti školní družinu navštěvují, aby nejpozději do středy 26.6.2024 oznámili vychovatelkám ŠD, zda jejich dítě v pátek do družiny půjde či nikoli.