Zážitkový program ve 3. třídě

Dne 21. 5. 2024 se uskutečnil ve 3. třídě workshop s názvem Kamarádi, ve kterém si paní Mgr. Petrošová připravila aktivity zaměřené na spolupráci a vztahy ve třídě.

Zážitkový program byl postavený na interaktivním příběhu, pomocí kterého mohly děti zjistit své kladné i záporné vlastnosti, poznat tak samy sebe a svůj přínos pro třídu. Na základě tohoto prožitku můžeme i nadále na třídnických hodinách rozvíjet sociální dovednosti dětí. Závěrečné hodnocení se neslo v pozitivním duchu.

Mgr. Jarmila Žalmánková, třídní učitelka 3. třídy