Výsledky voleb do školské rady

Ve dnech 21. a 22. května 2024 proběhly elektronické volby do školské rady pro nové volební období s tímto výsledkem:

1. JUDr. Pavel Kotrady  – 59 hlasů

2. Mgr. Dagmar Klimčáková, Dis. – 56 hlasů

3. Mgr. Petra Babicová – 39 hlasů

4. Ing. Dagmar Hermannová – 35 hlasů

5. Jiřina Laurová – 32 hlasů

Složení školské rady pro následující tříleté období 12.7.2024 – 11.7.2027:

za pedagogické pracovníky – PhDr. Pavla Čučková, Mgr. Pavel Faltýnek,
za zákonné zástupce – JUDr. Pavel Kotrady, Mgr. Dagmar Klimčáková, Dis,
za zřizovatele – Mgr. Renata Ryšková, Mgr. Šárka Janečková.

Členům školské rady přejeme příjemné funkční období.

Děkujeme za aktivní účast ve volbách.

V Kelči dne 24.5.2024 Mgr. Zdeňka Hradilová