Vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace

Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji volby do Školské rady Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace.

Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem Školské rady Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace. Tento volební řád byl schválen Radou města Kelče dne 22. 4. 2024 usnesením č. 197/28. odkaz na volební řád.

Termín konání voleb distančním (elektronickým) způsobem :

Úterý 21. 5. 2024 – 8:00 (začátek voleb),

Středa 22. 5. 2024 – 14:00 (ukončení voleb).

V tuto dobu bude možné hlasovat on-line pomocí ANKETY v systému EDOOKIT.

Informaci k on-line hlasování obdrží každý zákonný zástupce v úterý 21.5.2024 v okamžiku zahájení hlasování jako zprávu do Edookitu tak, jak to je v tomto informačním systému obvyklé při komunikace mezi zákonnými zástupci a pedagogy.

Anketa bude součástí této zprávy.

Důležité upozornění:

  1. Každý zákonný zástupce (podle volebního řádu tzv. oprávněná osoba) volí pouze jednou, a to i v případě, že se ve škole vzdělává více jeho dětí.
  2. Každá oprávněná osoba volí dva zástupce ze seznamu kandidátů na člena školské rady.
  3. V případě, že bude označen jeden kandidát, bude hlasování považováno za platné. V případě označení vyššího počtu kandidátů, než je stanoveno, bude hlasování neplatné.

V Kelči  14.5.2024

Mgr. Zdeňka Hradilová
ředitelka školy