Kandidátní listina pro volby do školské rady

Volby do Školské rady Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace
z řad zákonných zástupců nezletilých žáků pro volební období od 12. 7. 2024 – do 11. 7. 2027

Kandidátní listina

Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji volby do Školské rady Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace.

Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem školské rady Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace. Tento volební řád byl schválen Radou města Kelče dne 22. 4. 2024 usnesením č. 197/28.

Seznam kandidátů pro volby do Školské rady Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace:

Mgr. Petra Babicová

Ing. Dagmar Hermannová

Mgr. Dagmar Klimčáková, DiS.

JUDr. Pavel Kotrady

Jiřina Laurová

 

V Kelči 13. 5. 2024

Mgr. Zdeňka Hradilová
ředitelka školy