Informace k volbám do školské rady

Vážení zákonní zástupci, rodiče našich žáků,

na konci května (21. a 22.5.2024) se uskuteční volby do školské rady. Bude se volit distančně přes školní informační systém EDOOKIT, který tento způsob umožňuje. Podle volebního řádu volí každý zákonný zástupce. Volit bude moci pouze ten, kdo škole poskytl svůj e-mail a následně obdržel přihlašovací jméno a heslo do systému. Pokud se tedy budete chtít voleb účastnit a nemáte do EDOOKITU přístup, obraťte se na třídní učitele svých dětí a o zřízení účtu požádejte, v případě zapomenutého přihlašovacího jména a hesla udělejte totéž.

Děkujeme.