Prohlášení autorizovaného statika ke statické poruše v ZŠ Kelč

V příloze naleznete prohlášení, ze kterého vyplývá, která část historické budovy základní školy je bezpečná a která část je z bezpečnostních důvodů uzavřena. Poškozená část budovy je staticky podchycena.
Od pátku 9.6. jsou uzavřené prostory bezpečně odděleny od volně přístupných prostor.

Prohlášení autorizovaného statika

Schéma uzavření části budovy

www.kelc.cz/aktuality