Školní družina ve školním roce 2023-2024

Vážení rodiče,

na našich webových stránkách (DRUŽINA) jsme aktualizovali Informace k přihlášení do školní družiny a Přihlášku do školní družiny na školní rok 2023/2024.

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do školní družiny ve výše uvedeném školním roce, vyplňte a podejte přihlášku nejpozději do pátku 26. 6. 2023.  Pro účely přihlášení bude stačit, když vyplníte první část přihlášky – tzv. hlavičku, uveďte datum a podpis zákonného zástupce.  Údaje o docházce nahlásíte nebo vyplníte v průběhu měsíce září.

Děti budou přijímány do maximální kapacity školní družiny, tj. 90 žáků, Přihlášky, které budou odevzdány později, mohou být z tohoto důvodu odmítnuty.