Volno ředitele školy

Vážení rodiče,
na dny 28., 29. a 30. června 2023 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volno ředitele školy z organizačních důvodů (sanační úpravy 1. PP budovy školy).

Školní rok 2022/2023 bude ukončen v úterý 27. června 2023.

Žákům 1. – 4. ročníku nabízíme v těchto dnech školní družinu s náhradním programem. Tato nabídka platí pro všechny žáky výše uvedených ročníků. Družina bude otevřena v době od 6.30 do 15.00 hodin. Jednorázový poplatek za pobyt dítěte, které není trvale přihlášeno do školní družiny, bude činit 50,- Kč. Bližší informace poskytnou vychovatelky ŠD.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy