Projektový den s dětmi z mateřské školy

Ve čtvrtek 13. 4. a v pátek 14.4. 2023 proběhl v naší škole projektový den. Pozvali jsme děti z MŠ Kelč (ve čtvrtek to byli Ježečci a v pátek Berušky). Spolu s žáky 9. třídy, těmi, kteří nedělali přijímací zkoušky, jsme připravili různé pokusy, které si mohly děti  vyzkoušet a přitom pro ně nebyly vůbec nebezpečné. Děti nafukovaly balónek pomocí oxidu uhličitého, který vznikl reakcí octu a sody v baňce, mohly si kreslit potravinářským barvivem do mléka a poté zjistit, jak se obrázek zachová, když do něj kápneme trochu vody s jarem. Dále si mohly sestavit elektrický obvod tak, aby po sepnutí spínače svítila 1, nebo 2 žárovky, vyzkoušet svou šikovnost tím, že projdou cestu drátkem, aniž by jim zazvonil zvoneček. Vyzkoušely si rozložit barvy fixů pomocí chromatografie a podívaly se přes mikroskop.

Bylo zajímavé sledovat radost a úžas který byl v očích těch maličkých dětí, když se jim práce dařila. Myslím si, že taková spolupráce ZŠ a MŠ má veliký smysl.

Mgr. Marcela Plesníková