Preventivní program Rizika virtuálního světa

Dne 5. 4. absolvovali žáci 7A a 7B preventivní program „Rizika virtuálního světa“ pod vedením metodika prevence Ing. Jana Plška z Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín. Pan Plšek navštívil naši školu tento školní rok již po druhé. Tentokrát žáci hledali klady a zápory užívání internetu, rozebírali možná rizika – v podobě sextingu, kyberšikany, ztráty identity, sběru dat, online závislosti, omezování sociálního kontaktu ad.

Žáci ve skupinkách pracovali na příbězích, které se ve skutečnosti staly, hledali, kde se stala chyba, co by udělali jinak, jak se tomu dalo předejít. Podle fotografií reálných lidí, tipovali, kdo by podle nich mohl být potencionálním  „ agresorem“, sledovali krátké videa a diskutovali o nich.

Část programu byla také věnována bezpečnosti související s přihlašovacími údaji a hesly.

Vše bylo vysvětlováno velmi poutavě, žáky problematika velmi zaujala, aktivně se zapojovali do diskuse a spolupracovali.

Mgr. Kateřina Fabíková