Volný den ředitelky školy

Vážení rodiče, milí žáci,
na pátek 18. listopadu 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volno ředitele školy z organizačně-technických důvodů.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy