Informace pro rodiče deváťáků

V úterý 6. prosince 2022 se konalo setkání výchovného poradce Mgr. Pavla Čučky se zákonnými zástupci žáků obou 9. tříd na téma přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. Probrali jsme všechny aspekty přijímacího řízení a s tím souvisejících povinnosti rodičů , termíny zkoušek, podání přihlášek a odevzdání zápisových lístků.