Beseda o technických oborech

V úterý 8. listopadu 2022 jsme pro žáky obou 9. tříd uspořádali besedu se zástupcem Střední průmyslové školy Hranice panem Hynčicou. Je to jedna z tradičních akcí naší dlouholeté spolupráce. Pan Hynčica nepředstavil jen školu, na které působí. Hovořil o významu strojírenských oborů pro společnost, o řemeslnících, kteří na trhu práce chybějí, o možnostech uplatnění absolventů technických oborů ve firmách našeho regionu. V závěru popřál žákům, aby se jim podařilo učinit to správné rozhodnutí v souvislosti s budoucím profesním zaměřením.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce