Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B.

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.- 9. třída ZŠ) a Junior (I.- II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.  Úlohy jsou určeny zájemcům o přírodovědné předměty (Ma, F, Př, Z, Ch).

Pro názornou představu, o jaké úlohy se jedná, uvádím  následující příklady z kategorie Kadet:

  1. Příklad úkolu za 3 body:

Aleš každých deset minut zapálí jednu svíčku. Každá svíčka hoří 40 minut a pak zhasne. Kolik svíček hoří 55 minut poté, co Aleš zapálil první svíčku? (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

  1. Příklad za 4 body:

Čtyři kamarádky chtěly pomocí stejného pravítka určit tloušťku jednoho listu papíru ve svém sešitě. Veronika má sešit se 60 listy, Monika se 40 listy, Lucie s 20 listy a Maruška s 10 listy. Která z nich určí tloušťku nejpřesněji? (A) Veronika (B) Monika (C) Lucie (D) Maruška (E) všechny stejně přesně

  1. Úkol za 5 bodů:

Ondřej a Tomáš se nedávno zúčastnili maratónu. Ondřej skončil na 21. místě. Počet běžců, kteří se umístili za Ondřejem, je dvakrát větší než počet běžců, kteří doběhli před Tomášem. Počet běžců, kteří se umístili za Tomášem, je 1,5krát větší než počet běžců, kteří se umístili před Ondřejem. Kolik běžců se zúčastnilo maratónu? (A) 81 (B) 61 (C) 51 (D) 41 (E) 31

U nás ve škole tuto soutěž organizujeme poměrně dlouho a snažíme se tak u některých žáků podpořit jejich nadání a talent v oblasti přírodovědných nauk. Letos soutěžilo 24 žáků (po 12 účastnících z 8. a 9. ročníku). Mezi osmáky si nejlépe vedla Agáta Strnadlová z 8.B, Lukáš Fabík z 8.A a Alice Tichánková z 8.B. Z deváťáků to byla Kristýna Pajdlová z 9.B a Adam Tvrdoň a Mojmír Menšík z 9.A.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky