Dveře tělocvičny dokořán

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ČŠI již delší dobu sleduje pohybové dovednosti a aktivity žáků základních škol. Nejprve to byla šetření ve vybraných školách, ale v letošním školním roce se už jedná o šetření ve všech základních školách, konkrétně u žáků 3. a 7. ročníku.

Záměrem není na základě získaných dat školy nebo jednotlivé žáky jakkoli hodnotit, ani ze získaných dat cokoli usuzovat o úrovni tělovýchovného vzdělávání ve školách. Cílem je získat relevantní data a informace o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice a současně poskytnout školám vhodný nástroj k autonomním autoevaluačním aktivitám v oblasti pohybových dovedností. Testování zdatnosti je realizováno v říjnu a listopadu 2022, konkrétní termín realizace zůstává na rozhodnutí jednotlivých škol.

Tělesná zdatnost žáků bude měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a vybranými pracovišti dalších českých vysokých škol.

Testová sada zahrnuje čtyři motorické testy, které zohledňují věková specifika žáků. V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol půjde konkrétně o skok daleký z místa, leh – sed, běh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh.

V této souvislosti bychom vám chtěli v měsíci listopadu nabídnout možnost přijít se podívat do hodiny tělesné výchovy, v níž se budou žáci testovat, popřípadě do kterékoli jiné hodiny TV. Postačí, když v předstihu dvou dnů oznámíte na emailovou adresu vyučujícím tělesné výchovy na 1. a 2. stupni do edookitu termín, třídu a skupinu žáků majících TV (viz rozvrh na webu školy).

Za testování zodpovídá vyučující Mgr. Adam Hrdlička a Mgr. Pavel Faltýnek.

Rozpis testování je následující:

1.11. nácvik testových cviků žáci 3. a 7. ročníků
8.11. 1. část testování třeťáci i sedmáci
9.11. 2. část testování třeťáci
10.11. 2. část testování sedmáci
15.11. náhradní termín pro oba ročníky.

Těšíme se na vaši návštěvu.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky