Burza práce a přehlídka středních škol

Konečně se podařilo nejen připravit, ale i realizovat Burzu práce a přehlídku středních škol. V minulých letech tomu bránila epidemiologická situace. Informační a poradenské středisko Úřadu práce Vsetín pořádalo výše zmiňovanou akci v Domě kultury ve Vsetíně ve dnech 19. – 20. října 2022. Během dvou dní se na ni představily všechny střední školy vsetínského regionu, ale i školy ze Zlínska, případně Přerovska. Cílem bylo poskytnout informace pro všechny zájemce o studijní či učební obory.

Kromě škol se přehlídky zúčastnily i firmy regionu:  Vsetínská nemocnice, Diakonie, Charita ČCE, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s + Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Úřad práce, Městská policie Vsetín, Armáda ČR, H&B delta s.r.o., BLOCK a.s., Kayaku Safety Systems Europe a.s., ZAMET spol. s r.o., Austin Detonator, s.r.o., Hirschmann Automotive VS s.r.o., PWO Czech Republic a.s., WOCO STV, s.r.o., KASKO-BLINDS a.s., ROBE Lighting s.r.o., DEZA, a.s., UNITES Systems a.s., HAJDIK a.s. a KOVAR a.s. Žáci si tak mohli prohlédnout expozice významných zaměstnavatelů našeho regionu.

Naši žáci zvolili hromadnou návštěvu, která proběhla 20. října v dopoledních hodinách.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný a karierový poradce