Beseda k volbě povolání v 9. třídách

V pondělí 24. října 2022 navštívil naši školu ředitel ISŠ-COP Valašské Meziříčí Mgr. Petr Pavlůsek. Pozvali jsme ho, aby s žáky devátých ročníků pobesedoval na téma volba povolání. Během 45 minut diskutovali na téma jak přistupovat k volbě, co je důležité, jaké potřebuji získat informace ke správnému rozhodnutí, jak probíhá přijímací řízení na studijní obory a jak je tomu u oborů „učňovských.“ Představil samozřejmě také „svou“ školu. V závěru setkání žáci a žákyně vyráběli drátový hlavolam.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný a kariérový poradce