První školní den

Otevíráme dnes nepopsanou stránku nové knihy. Doufáme, že na konci školního roku bude ta kniha barevná, zajímavá, veselá a dobrodružná. Přejeme si, abychom ji vytvořili všichni společně a aby nikdo nezůstal stát stranou. Budeme se učit být trpěliví, sebevědomí, tolerantní, vstřícní, pilní, laskaví a kamarádští.