Další kontakty na školu

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rozšířili jsme možnosti telefonické komunikace se školou.

Ke stávajícímu kontaktu – pevné lince, která i nadále zůstává prioritní, jsme přidali tři mobilní telefonní čísla. Přehled všech kontaktů najdete níže.

Telefonní čísla – pevná linka

  1. Přímé linky 571 641 127 – kancelář školy

571 641 231 – ředitelka školy

571 641 033 – školní družina

571 641 209 – školní jídelna

2. Čísla s volbou
571 641 127 kl. 14 – zástupkyně ředitelky

571 641 127 kl. 15 – sborovna – hlavní budova školy

571 641 127 kl. 19 – výchovný poradce

571 641 127 kl. 22 – sborovna 1. stupně – budova přístavby.

Telefonní čísla mobilní:

I. stupeň – 737 614 325

školní družina – 737 614 326 ŠD

II. stupeň – 737 614 327.

Komunikaci mobilními telefony volte prosím tehdy, když se nedovoláte na pevnou linku.

Děkujeme.