Zvýšení cen obědů od 1.9.2022

Z důvodu zvyšujících se cen potravin a ostatních nákladů jsme nuceni přistoupit
ke zvýšení cen obědů v termínu od 1.9.2022.

Cena obědů je dána zařazením strávníků do věkových skupin:

Žáci 6-10 let 28,- Kč 616,- Kč měsíčně
Žáci 11-14 let 30,- Kč 660,- Kč měsíčně
Žáci 15 let a více 32,- Kč 704,- Kč měsíčně

Petra Černotová, vedoucí ŠJ