Změny ve školním řádu

Vážení rodiče, milí žáci,

přijměte prosím informaci, že s účinností od 1. září 2022 vstupuje v platnost nový školní řád. Tato úprava byla projednána v pedagogické radě a byla schválena školskou radou.

Úprava se týká článku 2, bod 11 – Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem, kde je vložen nový text – viz podtržení.

Změněná jsou také  pravidla pro používání mobilních telefonů – viz čl. 9 školního řádu.

Plné znění školního řádu naleznete na našich stránkách v části Dokumenty: Dokumenty školy.