Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hodin. Vyučování začíná v 8:00 hodin.

Rozpis rozmístění tříd bude umístěn na nástěnce u vchodu do šaten.

Žáci 1., 2. a 6. ročníku se nebudou ve čtvrtek přezouvat a půjdou přímo do svých tříd. Nové klíče od šatnových tříd obdrží ve čtvrtek od svých třídních učitelů. Ostatním žákům klíče zůstaly z loňského školního roku, takže použijí své původní šatnové skříňky.

  1. září 2022  zahájení školního roku v jednotlivých třídách od 8.00 hodin do 8.45.
  2. září 2022    1. – 5. ročník – 8:00 –  11:35                                                                                                6. – 9. ročník – 8:00 – 12:30

Od 5. září bude vyučování probíhat podle rozvrhu, v týdnu od 5.-9. září bez odpoledního vyučování.

Obědy budou poskytovány přihlášeným žákům od pátku 2. září.

Přihlášení žáků na obědy ve školní  jídelně – osobně v kanceláři vedoucí stravování.

Školní družina bude v provozu od pátku 2. září (tzv. ranní družina začíná v 6.15 hod., odpolední družina končí v 16:00 hod.).

Přihlášení  do školní družiny u vychovatelky školní družiny – přihlášky odevzdejte osobně nebo zašlete na e-mail druzina@zskelc.cz.