Žáci 2.B navštívili „Dešťovou zemi“

Po celý školní rok provázelo žáky druhé třídy putování do Dešťové země s indiánkou Nam prostřednictvím knihy „Indiánská romance“. Její příběh všechny děti pohltil, hlavní hrdinové knihy se stali v mnohém jejich vzory. A tak nebylo divu, že si všichni přáli Dešťovou zemi navštívit. Ve středu 22. června se jejich sen naplnil a vypravili se na výlet, který byl pro ně nejen velkým překvapením, ale zároveň velkým vyvrcholením celoroční tematické integrované výuky. Výprava na mysliveckou chatu do Branek, poznávání improvizované indiánské „Dešťové země“, soutěžení mezi kmeny indiánů v plnění nejrůznějších aktivit, malování na trička, rýžování zlata, střílení z luku, vyrábění totemu, malování na kamínky, opékání špekáčků, návštěva obchodníka, se kterým každý měsíc děti obchodovaly… To vše a mnoho další zábavy jsme si náramně užili!
Děkujeme paní vychovatelce Patrice Volkové a Věrce Sikorové za pomoc při organizaci akce, děvčatům Kačce a Johance z 9. třídy za velký podíl na velmi zdařilém průběhu indiánského dne a tatínkovi panu Hlavicovi za zajištění střelby z luku.
Dagmar Heraltová, třídní učitelka