Pasování na čtenáře

Ve středu 15. června 2022 se v Kulturním domě v Kelči konalo pasování na čtenáře. Byl to pro prvňáčky další den D. Ten první se konal už 1. září, když přišli poprvé do školy. Všichni byli zvědaví, co se bude dít a co je čeká celý rok. Jedním z našich velkých cílů totiž bylo naučit se číst, o to v tento den šlo. Celý ceremoniál zahájil náš školní sbor se třemi písničkami, které všechny děti i rodiče příjemně naladily a trochu jim pomohly překonat obrovskou nervozitu. Potom přišlo na řadu samotné pasování.

Zavítali k nám král Knihoslav a královna Knihoslava. V jejich království se totiž všechny děti, které umí číst, pasují na čtenáře. Žáci 1. třídy se tedy pečlivě připravovali, aby se i oni jimi mohli stát. Nejdříve ukázali, jak umí číst a poté museli složit nelehký slib. Být čtenářem totiž není jen tak.  Takové oslovení může nosit jen ten, kdo se s úctou a láskou chová ke knihám, kdo dodržuje pravidla čtenářského řádu, ale i ten, kdo nikdy nepřestane číst a kdo se bude s chutí učit stále něčemu novému. Nemohlo to dopadnut lépe. Všichni žáci dokázali těžké podmínky splnit, a tak byli pasováni. Král s královnou jim pogratulovali a od paní učitelky dostali knihu Kouzelná třída.

Po pasování si žáci tvořili vlastní knihu se vzpomínkami na 1. třídu, povídali si se spolužáky i rodiči a ochutnali výborné zákusky od maminek.

Mgr. Veronika Ševčíková, třídní učitelka