Nebezpečí spojené s nikotinovými sáčky

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o trendu užívání tzv. NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ. Ve škole jsme již výskyt sáčků zaznamenali.

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné většinou bílé sáčky o velikosti zhruba 2–3 cm. Obvykle jsou k zakoupení v krabičkách kulatého tvaru (ve tvaru hokejového puku), mohou mít však i obdélníkový tvar. Nezletilí se však k sáčkům dostanou běžně na internetu či v obchodech. Vzhledem k různým příchutím (sladké ovocné, mentolové aj.), lákavému designu balení, dostupné ceně (asi 100,- Kč) a relativně nenápadnému způsobu užívání si je však mládež rychle oblíbila.

Nikotinové sáčky se nekouří, ale vkládají se do úst pod horní ret nebo se v ústech přežvykují po dobu několika minut (15–30 min.). Účinek se projevuje mírným brněním či mravenčením. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale různé množství nikotinu. Nikotin je tabákový alkaloid, který je v ČR možné legálně užívat od 18 let. Rodiče či učitelé přitom nemají mnoho šancí si užívání sáčků všimnout. Většina dospělých navíc nový trend vůbec nezaregistrovala nebo se nechala ukonejšit tvrzeními, že nikotinové sáčky jsou méně škodlivé pro plíce, oběhový systém apod. Nikotinové sáčky přitom mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. To obzvláště platí pro děti a dospívající. Nikotin je vegetativní jed s neurotoxickým účinkem. Jeho užívání negativně ovlivňuje vývoj nervové soustavy. Další nebezpečí nikotinových sáčků tkví v tom, že obsah nikotinu je v sáčcích vyšší než u dalších tabákových výrobků. K dostání jsou varianty s obsahem od 4 mg nikotinu až po např. 50 mg. Pokud dítě či mladistvý žvýká více sáčků najednou, nebo dokonce sáčky omylem spolkne, může při nižší tělesné hmotnosti dítěte dojít k intoxikaci nikotinem.  Přitom smrtelná dávka se někdy udává 30–60 mg.

Jak se projevuje otrava nikotinem?

  • nevolnost a zvracení
  • bolest hlavy
  • bolest žaludku
  • dehydratace
  • ztráta chuti k jídlu
  • zvýšený krevní tlak
  • zpevnění stěn tepen
  • srdeční arytmie (nepravidelný tep, bušení srdce)
  • porucha pozornosti a paměti
  • porušení a krvácení dásní

Zatímco pro dospělé kuřáky mohou nikotinové sáčky být alternativní formou napomáhající zbavit se zlozvyku kouření, pro děti představují velké zdravotní riziko a mohou se dokonce stát cestou k dalším návykovým látkám.

Nošení, držení, užívání i distribuci všech zakázaných látek bude škola vždy bezodkladně řešit. V odůvodněných případech i s dalšími správními orgány či PČR. Škola má být bezpečným prostorem. S ohledem na zdravotní rizika vnímáme porušení stanovených pravidel jako velmi závažné a postoj školy ke všem omamným a psychotropním látkám je ve všech ohledech odmítavý. Aby byla prevence účinná, je třeba jednotného působení školy i rodiny.

Vážení rodiče, nepodceňujte tyto jevy, mluvte s dětmi o rizicích a věnujte pozornost případným projevům užívání. Posilujte u svých dětí schopnosti odolávat nežádoucímu vrstevnickému tlaku a motivovat ke zdravým formám chování.

Mgr. Marcela Vozáková, metodička školní prevence