Zápis do 1. třídy

Po dvouleté přestávce ovlivněné výskytem COVID-19 proběhl v prostorách základní školy 13. dubna 2022 zápis do 1. tříd. U vstupu do školní budovy vítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče žáci
z 2. stupně, kteří je poté dovedli do tříd, kde už na ně čekaly paní učitelky a paní asistentky.

Budoucí školáčci plnili nejrůznější úkoly, při kterých předvedli své znalosti a dovednosti v prostorovém vnímání, v poznávání barev, orientaci v geometrických tvarech, grafomotorice, poznávání pohádkových postav a další.

Jako odměnu za všechny splněné úkoly obdrželi budoucí školáci přívěsky na klíče se svým jménem, které vyráběly děti ve školní družině s paními vychovatelkami.

Budeme se na vás, milí školáci, těšit 1. září!

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy