Pálení čarodějnic – akce 6.A a 6.B

Akci jsme začali „šipkovanou“ po Kelči (6.B. chystala úkoly a trasu pro 6.A) Jeden z úkolů byl např. poděkování paní učitelkám ve školce, jak se o nás kdysi dávno pěkně staraly – ty už nás skoro ani nepoznaly. Některé úkoly se ovšem některým spolužákům moc nelíbily (obzvlášť zpívání panu starostovi na městském úřadě).

Po této hře jsme byli podle barevných bonbónů rozděleni do týmů. V těch jsme pak plnili různé úkoly (hledali jsme zadané přírodniny, vázali co nejdelší provaz z oblečení apod.). Následně jsme došli až na Strážné, kde paní učitelky rozdělaly oheň, zatímco my jsme měli 20 minut na stavění čarodějnice. Každý tým pak svou čarodějnici představil poutavým popisem ostatním. Pak jsme začali opékat špekáčky. Když jsme dojedli, čarodějnice jsme velmi neradi upálili. Pak si každý napsal na papírek své starosti, problémy, špatné vlastnosti a tento papírek jsme také nechali shořet, abychom se těchto těžkostí zbavili. Tuto akci jsme zakončili hrou na schovávanou.

Čas letěl velmi rychle, takže jsme se museli svižným tempem vrátit ke škole, abychom se rozešli. Páteční akce se nám líbila. Paní učitelky to dobře vymyslely.

Terka Navrátilová a Darja Holčáková (6.A)