Sběrem papíru pomáháme

Ve čtvrtek 7.4. 2022 byl ukončen několikatýdenní sběr starého papíru ve škole. Jednalo se o akci, kterou zorganizoval žákovský parlament ve spolupráci s třídními kolektivy.

Výsledkem této akce je 960 kg papíru v hodnotě 2 112,- Kč.

Tato částka bude zaslaná na účet Charity ve Valašském Meziříčí a bude použita ve prospěch ukrajinských uprchlíků.

Všem, kdo jste se zapojili, moc děkujeme.

Kristýna Pajdlová z 8.B, členka žákovského parlamentu