Návštěva v přírodovědné učebně

Dvě po sobě jdoucí pondělní dopoledne (28. 3. a 4. 4. 2022) nás v nové Přírodovědné učebně navštívili děti MŠ Kelč. Spolu s našimi deváťáky jsme si pro ně připravili efektivní pokusy, které by se jim mohly líbit, a přitom byly zcela bezpečné. Při hodině chemie jsme vše naplánovali, rozvrhli, připravili pomůcky a mohli se společně těšit na malé budoucí spolužáky, kteří už po prázdninách budou chodit do první třídy.

Nejprve jsme rozdělili děti do dvou skupin a předvedli jsme jim pokusy – sloní zubní pastu a nasátí vajíčka natvrdo do skleněné lahve od mléka. Poté se děti rozdělily do čtyř skupinek a sami, pouze za pomoci našich deváťáků, dělali pokusy – určení pH např. mýdla, sody, citronové šťávy atd. Děti měly za úkol přidat indikátor do látky a uhodnout jaká barvička ve zkumavce vznikne.

U druhého stanoviště si děti na talířek nalily mléko a do něj nakapaly cukrářské barvivo. Pomocí špejle pak vytvářely barevné obrázky.

U třetího stanoviště děti nalily ocet do malé PET lahve, v třecí misce rozdrtily prášky zažívací sody a nasypaly je pomocí násypky do balónku. Ten jim pomohla děvčata z 9. třídy dát na hrdlo lahve. Následně děti vsypaly sodu z balónku do octu. Tím se začal naplňovat balónek vzniklým CO2 a děti soutěžily, komu se balonek naplní nejvíce.

Úkolem na posledním stanovišti bylo sestavit obvod se zvonkem, aby mohly děti zazvonit. Dále pak zapojili do obvodu reostat, který rozjasňoval a ztmavoval žárovku.

Dětem se u nás ve škole moc líbilo a už se těší na další návštěvu.

Mgr. Marcela Plesníková