Okresní kolo Dějepisné olympiády 2021/2022

Do okresního kola soutěže Dějepisná olympiáda postoupili ze školního kola počtem bodů, jejichž hranice pro postup byla určena, dva naši osmáci – Adam Tvrdoň  (8.A) a Kristýna Pajdlová (8.B).

Okresní kolo se konalo ve čtvrtek 24. března a organizace byla letos zcela nová. V určenou hodinu jsme dostali unikátní přístupové heslo k zadání, to jsme vytiskli a žáci pod dohledem vyučující plnili celkem 17 + 1 rozřazovací úkol na téma Šlechta v proměnách času. Test jsme pak naskenovali a odeslali na adresu komise. Od úrovně okresního kola jsou úkoly této soutěže opravdu náročné a soutěžící už nevystačí pouze se školním dějepisem. Kristýně se příliš nedařilo, ale Adam prokázal nadprůměrné znalosti, neboť se v konkurenci celkem 35 účastníků okresního kola umístil na 3. místě a postupuje do krajského kola této soutěže.

Organizátoři nám nedali příliš mnoho času na přípravu, krajské kolo se koná už v pondělí 4. dubna v kroměřížském Muzeu Kroměřížska. Podařilo se nám ale sehnat veškerou literaturu určenou pro krajské kolo, a protože Adam je pilný a ctižádostivý, myslíme si, že krátká doba na přípravu nebude překážkou. Přejeme mu hodně štěstí a držíme pěsti.

PhDr. Pavla Čučková