Druháci ve Valšovickém polesí

Žáci druhých ročníků navštívili 17. března Valšovické polesí za účelem enviromentálního vzdělávání. Les ve Valšovicích jim posloužil nejen jako učebna, ale i jako herna. Od lesních pedagogů – lesníků získali v průběhu celého dopoledne mnoho nových poznatků o funkcích lesa a také se dozvěděli, proč je pro nás les tak důležitý. Všemi smysly poznávali společenství lesa a svoje vědomosti i dovednosti si průběžně ověřovali formou nejrůznějších zážitkových her a aktivit.

Mgr. Dagmar Heraltová, Mgr. Ivana Tvrdoňová, třídní učitelky