Změny v opatřeních od 19.2.2022

Mimořádným opatřením MZ se od 19. 2. 2022 ruší povinné testování žáků ve školách.
Nadále PLATÍ:
– nošení ochranného prostředku dýchacích cest ve společných prostorách,
– žáci s příznaky akutního onemocnění nepatří do školy,
– pokud se příznaky projeví během vyučování, bude informován zákonný zástupce, který si žáka vyzvedne.
Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy