Přírodopis názorně

15. února jsme v přírodopise zkoumali pravé prasečí srdce. Srdce už bylo naříznuté, takže nám to ulehčilo práci. Nejdřív jsme si zvenku prohlédli věnčité tepny, které zásobují kyslíkem samotnou srdeční svalovinu. Pak jsme začali prozkoumávat srdce zevnitř. Zjistili jsme, že levá část srdce má mnohem silnější svalovinu. Díky tomu jsme se dobře zorientovali a našli jednotlivé předsíně a komory. Krásně byly vidět i chlopně mezi předsíněmi a komorami.

Nejvíc se nám líbila aorta, u které jsme si mohli prstem přesně vyzkoušet, odkud a kam vede. Všechny nás udivilo, jak to vlastně všechno funguje. Bylo velmi zajímavé držet srdce naživo. A ještě zajímavější je, že to srdce kdysi fungovalo, protože v životě srdce jen tak neuvidíte.

Hodina se nám moc líbila, protože jsme hned den po svátku sv. Valentýna drželi srdce na dlani.

N. Hlochová, K. Křenková, T. Cahlík a M. Menšík – žáci 8A