Změny v testování Covid od 3.1.2022

COVID – důležité informace pro žáky a rodiče – změny od 3.1.2022

 1. Screeningové testování žáků
  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
  s účinností od 3. 1. 2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 1. Změna v trasování
  • Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?
   Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat, jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Pokud je výsledek PCR negativní, dítě se vrací do běžné výuky.
  • Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?
   Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování. Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.
  • Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?
   Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.
   Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.
  • Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?
   Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.
   Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.
 2. Příloha – leták MŠMT Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022
 3. Ve stejném režimu jako žáci se testují i všichni zaměstnanci školy.

  Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy