Výběr z významných výročí – leden 2022

Vážení návštěvníci.

Chceme rozšiřovat naše společné obzory, proto v letošním roce budeme každý měsíc přinášet výběr z významných výročí měsíce roku 2022.  Kalendárium se soustřeďuje především na literární osobnosti,
ale připomíná i výročí narození a úmrtí význačných představitelů ostatních
oblastí české a světové kultury. Věříme, že si rádi připomenete tyto osobnosti.

leden zde