Otevření tělocvičny od 17. ledna 2022

Po dohodě se zřizovatelem bude zájemcům, kteří mají uzavřenou smlouvu o pronájmu tělocvičny, umožněno využívat tělocvičnu ke sportovním aktivitám nejdříve od 17. ledna 2022.

Otevření tělocvičny pro veřejnost směřujeme k tomuto datu z toho důvodu, že od 17. ledna by mělo začít také testování ve firmách a my chceme získat alespoň nějakou jistotu, že pobyt osob „zvenčí“ bude pro naše žáky a zaměstnance bezpečnější. Všichni, kteří do prostor školy a tělocvičny přijdou, budou povinni dodržovat hygienická a protiepidemická opatření. Osobou, která je pověřena ředitelkou školy kontrolovat dodržování všech opatření, bude paní Ladislava Bijová.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy