Osmáci vytvořili komiks

Na podzim dostali žáci obou 8. tříd možnost vyzkoušet si, jak se dělá komiks. Základem byl poměrně krátký text, známá píseň o lotru Babinském. Žáci pak do zadaného formátu museli zpracovat podle svých schopností tento příběh tak, aby odpovídal ději písničky. Jak se jim to povedlo, se můžete podívat v odkazech.

8. A

8. B

Mgr. Pavel Čučka, učitel ČJL v 8. třídách