Důležité!

Vážení rodiče,

z rozhodnutí MZČR jsme opět povinni provést v pondělí 15.11.2021 screeningové testování žáků.

Žáci se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny ve svých třídách.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Žák se ráno nahlásí
v kanceláři školy.

Testovat se nemusí žáci, kteří mají negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 72 hodin) nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 24 hodin) provedeného na odběrovém místě. Nutno doložit!

Zároveň se testovat nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali, a neuplynulo více než 180 dní od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo uplynulo 14 dnů od ukončeného očkování. Nutno doložit lékařskou zprávou!

Žáci s pozitivním výsledkem (který nemusí ještě nutně znamenat skutečnou pozitivitu) počkají v určené tzv. izolační místnosti na svého rodiče, kterému škola telefonicky sdělí tuto skutečnost a domluví další postup. Žádáme rodiče, aby měli v tento den telefon u sebe a byli připraveni žáky neprodleně vyzvednout. Izolační místnost se nachází ve vestibulu školy
u vchodu do šaten.

Žákům s pozitivním výsledkem testu bude vystaveno potvrzení. Je třeba kontaktovat dětského lékaře a požádat o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Ostatní žáci pokračují ve výuce, nenařídí-li KHS jiný postup.

PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ