Beseda k volbě povolání

V úterý 26. října 2021 navštívil naši školu ředitel ISŠ-COP Valašské Meziříčí Mgr. Petr Pavlůsek. Pozvali jsme ho, aby s žáky devátých ročníků pobesedoval na téma volba povolání. Strávili v příjemné atmosféře 45 minut a diskutovali nejen o IŠŠ-COP, ale i na téma jak přistupovat k volbě, co je důležité, jaké potřebuji získat informace ke správnému rozhodnutí, jak probíhá přijímací řízení na studijní obory a jak je tomu u oborů „učňovských.“ V závěru setkání žáci a žákyně vyráběli drátový hlavolam.

O tom, že Mgr. Petr Pavlůsek deváťáky zaujal, svědčil potlesk na konci setkání.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný a kariérový poradce