Informační a poradenské středisko ÚP Vsetín pro deváťáky

V pátek 1. října 2021 proběhlo setkání žáků 9. ročníku s lektorkou Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Vsetín Mgr. Renatou Dorňákovou.

Schůzka byla zaměřena na nejbližší perspektivu žáků odcházejících ze školy a hlásících se
na nějakou formu středního vzdělání. Během dvou hodin se střídaly informace a aktivity žáků. Například se dozvěděli, podle čeho si vybírat povolání, co znamená písmenko v kódu oboru, co je to národní soustava povolání, jakých je 30 klíčových profesí ve Zlínském kraji. Další informace směřovaly k přijímacím zkouškám, k vyplňování přihlášek, k informačním zdrojům. Žáci si také vyzkoušeli některé osobnostní testy, za všechny jmenujeme např. Jste vizuální nebo auditivní typ.

Na Úřadu práce ČR – kontaktním pracovišti Vsetín se provádí také bezplatná počítačová diagnostika profesních zájmů spojená s individuálním poradenstvím k výběru dalšího vzdělávání. Je potřeba se předem objednat. Informace zde.

Žákům se setkání líbilo, svědčí o tom zpětná vazba, kterou lektorce poskytli.

Všechny podstatné informace k výběru školy a přijímacímu řízení jsou na webových stránkách školy v sekci Poradenství.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce